POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 1 października 2013 roku do dnia 29 października 2013 roku

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 1 października 2013 roku do dnia 29 października 2013 roku

 
Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym
 tj. od dnia 1 października 2013 roku do dnia 29 października 2013 roku.


I. Podjęte zarządzenia.
1. Zarządzenie nr 36 /2013 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 2 października 2013 roku
w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/180/13 z dnia
30 września 2013 roku. 
2. Zarządzenie nr 37/2013 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 14 października 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola „Bajkowy Świat”
w Orzechowie na rok szkolny 2013/2014.
3. Zarządzenie nr 38/2013 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 25 października 2913 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola/ Koszałek Opałek
w Miłosławiu.


II. Sprzedaż mienia.
1. W dniu 2 października ogłoszone zostały III rokowania na zbycie nieruchomości położonych w Orzechowie przy ulicy Topolowej.  Są to działki o nr 545/29, 545/30, 545/39, 545/34, 545/37.
Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 5 grudnia 2013 r. w Urzędzie Gminy.
2. W dniu 4 października ogłoszone zostały kolejne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż;
– nieruchomości gruntowej położonej w Orzechowie przy ul. Topolowej, oznaczonej  jako
   działka  nr  636/5,
–  nieruchomości  gruntowej położonej w Mikuszewie,  oznaczonej  jako działka o nr  87, 
–  nieruchomości gruntowej położonej w Białym Piątkowie, oznaczonej jako działki
   o numerach  72/3,  72/4,  72/5,   72/6, 
Rozstrzygnięcie przetargów zaplanowane zostało na dzień 28 października 2013 roku.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów. 
3. 11 października ogłoszony został przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości:
– Miłosław, tj działka nr 484/1; 484/2; 485/2
– Orzechowo przy ul. Miłosławskiej, działka nr 555/2.
Przetargi odbędą się 7 listopada 2013 roku.


4. W dniu 18 października ogłoszony został ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Biechowo, działka 134/1, 134/2, 134/3, 134/4, 134/6, 134/7, 134/8, 134/9. Są to działki przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne.  Rozstrzygniecie nastąpi w dniu 15 listopada 2013 roku.
5. 28 października ogłoszony został przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół
i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami
w autobusach – trasa od nr 1 do nr 5. Termin przyjmowania ofert mija w dniu 12 listopada
o godz. 10.00.


III. Sprawy bieżące.


1. W dniu 12 października odbyła się w Miłosławiu kolejna uroczystość wręczenia Nagrody Kościelskich. Tegoroczną laureatką Nagrody została poetka Krystyna Dąbrowska, nagrodzona za książkę poetycką „Białe krzesła”.
2. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 14 października podczas spotkania zorganizowanego w Urzędzie Gminy, dyrektorzy placówek oświatowych i czworo wyróżnionych nauczycieli otrzymało nagrody i dyplomy uznania.  
3. Jubilatom obchodzącym w 2013 roku Złote Gody, na uroczystości zorganizowanej
w dniu 17 października, wręczyłem nadane przez Prezydenta RP medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
4. Podczas konferencji „Wielkopolska euro-PROW-incja”, zorganizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w dniu 17 październik Pan Błażej Pera odebrał przyznany Gminie Miłosław – Dyplom za zajęcie I miejsca w rankingu na zawarcie największej ilości Umów o przyznanie pomocy w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 
 
         Burmistrz
        (-) Zbigniew Skikiewicz