POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizaji inwestycji celu publicznego- linia elektroenergetyczna Miłosław- Środa Wlkp

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizaji inwestycji celu publicznego- linia elektroenergetyczna Miłosław- Środa Wlkp

Miłosław, dnia 21.10.2013 r.


Nr IŚR.6733.6.2013 O B W I E S Z C Z E N I E
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267), Burmistrz Gminy Miłosław:


zawiadamia
o wydaniu decyzji w dniu 18.10.2013 roku


dla inwestycji polegającej na:


PRZEBUDOWIE ISTNIEJĄCEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ WN 110 KV RELACJI  MIŁOSŁAW – ŚRODA WIELKOPOLSKA,
na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu:
Gmina Miłosław
Obręb Pałczyn:31, 24, 22, 35, 37/1, 36/1, 38/1, 39/1, 44, 43/1, 43/2, 47, 50, 54, 58, 60, 61,62


 


Ogłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
-tablica ogłoszeń sołectwa Pałczyn,
– strona internetowa,
– a/a,   


 


Z up. Burmistrza Gminy Miłosław
Urszula Kosmecka
Kierownik Referatu Infrastruktury,  
Ochrony Środowiska i Leśnictwa