POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gospodarka nieruchomościami > Rokowania > Informacja o wyniku rokowań – Orzechowo

Informacja o wyniku rokowań – Orzechowo

Miłosław, dnia 16 września 2013r.
  
INFORMACJA O WYNIKACH ROKOWAŃ


Burmistrz Gminy Miłosław, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) informuje, że na dzień 12 września 2013r. w budynku Urzędu Gminy Miłosław ogłoszone zostały  II rokowania na sprzedaż nieruchomości:


Orzechowo, ul. Topolowa:
1. Działka nr 545/29 o pow. 07402 ha , KW PO1F/00000459/6
Przedmiotowa działka stanowi w części grunt niezabudowany z potencjałem zabudowy, a w części stanowi grunt zabudowy budynkiem o funkcji produkcyjno – magazynowo – socjalno –  biurowej  o pow. użytkowej 550,00m2.
I przetarg przeprowadzono dnia 26.07.2012r.
II przetarg przeprowadzono dnia 18.11.2012r.
I rokowania przeprowadzono dnia 8.05.2013r.
Cena wywoławcza nieruchomości (do rokowań) wynosi: 350.000,00zł


2. Działka nr 545/30 o pow. 1,4712ha, KW PO1F/00000459/6
Przedmiotowa działka stanowi w części grunt niezabudowany z możliwością potencjalnego rozwoju i rozbudowy, a w części stanowi grunt zabudowy budynkami produkcyjno- magazynowymi z pomieszczeniami socjalno-biurowymi.
I przetarg przeprowadzono dnia 26.07.2012r.
II przetarg przeprowadzono dnia 18.11.2012r.
I rokowania przeprowadzono dnia 8.05.2013r.
Cena wywoławcza nieruchomości (do rokowań) wynosi: 600.000,00zł


3. Działka nr  545/39 o pow. 0,0857ha, KW PO1F/00000454/1,
Działka nr 545/34 o pow. 2,4016ha, KW PO1F/00000456/5,
Działka nr 545/37 o pow. 2,5183ha, KW PO1F/00000455/8, o łącznej pow. 5,0056 ha.
Nieruchomość stanowi grunt niezabudowany z możliwością potencjalnego rozwoju i rozbudowy.
I przetarg przeprowadzono dnia 26.07.2012r.
II przetarg przeprowadzono dnia 18.11.2012r.
I rokowania przeprowadzono dnia 8.05.2013r.
Cena wywoławcza nieruchomości (do rokowań) wynosi: 1.600.000,00zł


Zgodnie  z  opracowanym  planem  zagospodarowania  przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej, zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Orzechowie rejon ulic: Topolowej i Miłosławskiej zatwierdzonym Uchwałą nr IX/45/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 czerwca 2011r.  przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są  pod zabudowę techniczno-produkcyjną (2,3,4P). 
Nieruchomości będące przedmiotem rokowań nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i zobowiązaniami wobec osób trzecich.
Przedmiotowe nieruchomości wykazane  były w ogłoszeniu o rokowaniach – 09.07.2013r.
Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Orzechowie  zakończyły się wynikiem negatywnym, gdyż w wymaganym terminie nikt nie wpłacił zaliczki i nie złożył pisemnego zgłoszenia do udziału w rokowaniach.


           
B U R M I S T R Z
(-) mgr Zbigniew Skikiewicz