POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gospodarka nieruchomościami > Informacje o wyniku przetargu > Informacja o wyniku przetargu Orzechowo, Mikuszewo, Białe Piątkowo

Informacja o wyniku przetargu Orzechowo, Mikuszewo, Białe Piątkowo

Miłosław, dnia 9 września 2013r.


INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW


Burmistrz Gminy Miłosław, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) informuje, że w dniu  5 września 2013r. w budynku Urzędu Gminy Miłosław odbyły się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości tj.:
1. Orzechowo, ul. Topolowa  – działka nr 636/5, KW PO1F/0000452/7  o pow. 662 m2  (cena wywoławcza: 13.240,00 zł)
Działka stanowi nieruchomość niezabudowaną, dla której została wydana decyzja Burmistrza Gminy Miłosław nr IŚR 7331-78/10 z dnia 17 listopada 2010 r. o warunkach zabudowy (budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne).
I przetarg przeprowadzono w dniu 14.06.2012r.
II przetarg przeprowadzono w dniu 6.09.2012r.                                                                                                                                                                                                                                            III  przetarg przeprowadzono w dniu 15.11.2012r.
IV przetarg przeprowadzono w dniu 25.04.2013r.


2. Mikuszewo – działka nr 87, KW PO1F/00029428/9  o pow. 676 m2 (cena wywoławcza: 16.900,00 zł)
Działka stanowi nieruchomość niezabudowaną, dla której została wydana decyzja Burmistrza Gminy Miłosław nr IŚR 6730.52.2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. o warunkach zabudowy (budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne).
I przetarg przeprowadzono w dniu 13.12.2012r.
II przetarg przeprowadzono w dniu 25.04.2013r.  


                                                                                    
3. Białe Piątkowo – KW PO1F/00015309/8
– działka nr 72/3 o pow. 1204 m2 (cena wywoławcza: 36.120,00 zł)
– działka nr 72/4 o pow. 1050 m2  (cena wywoławcza: 31.500,00 zł)
– działka nr 72/5 o pow. 1193 m2  (cena wywoławcza: 35.790,00 zł)
– działka nr 72/6 o pow. 1435 m2  (cena wywoławcza: 35.875,00 zł)
                                                               
Działki stanowią nieruchomości niezabudowane, dla których zostały wydane decyzje Burmistrza Gminy Miłosław nr IŚR 6730.53.2012 i IŚR 6730.56.2012 o warunkach zabudowy (budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne).
I przetarg przeprowadzono w dniu 20.12.2012r.
II przetarg przeprowadzono w dniu 26.04.2013r.      


                                                                                
Nieruchomości wolne są od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.
Przedmiotowe nieruchomości były wykazane w ogłoszeniu o przetargu z dnia 2 sierpnia 2013  r.
W wyznaczonym terminie nikt nie przystąpił do przetargów oraz nie wpłacił wadium  – w związku z powyższym na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), ww. przetargi uznano za zakończone wynikiem negatywnym.


B U R M I S T R Z
(-) mgr Zbigniew Skikiewicz