POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego- Miłosław, Orzechowo

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego- Miłosław, Orzechowo

    
Miłosław, dnia 19.07.2013 r.Nr IŚR.6733.1.2013
 O B W I E S Z C Z E N I E
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267), Burmistrz Gminy Miłosław:


                                               zawiadamia


                  o wydaniu decyzji w dniu 19.07.2013 rokudla inwestycji polegającej na:PRZEBUDOWIE LINII NAPOWIETRZNEJ SN 15 KV RELACJI
 GPZ MIŁOSŁAW – KOZUBIEC, MIASTO 2, WRZEŚNIA, ORZECHOWO,


na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu:
Obręb Miłosław: 5, 14/1, 54, 55, 56, 70/1, 266, 268, 269, 270, 271/1, 272/1, 273, 274, 275, 276, 277, 279/13, 282, 321/50, 323/8, 322, 946;
Obręb  Kębłowo: 77/2, 75/15, 76, 75/20, 75/19, 75/17;
obręb Bugaj: 108/1, 109/1


 


Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA
Piotr Zaworski
Kierownik Referatu Infrastruktury, Ochrony  
Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaOgłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
– tablica ogłoszeń sołectwa Kębłowo
– tablica ogłoszeń sołectwo Bugaj,
– strona internetowa,
– a/a,