POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od 28 maja do 27 czerwca 2013 roku

Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od 28 maja do 27 czerwca 2013 roku

Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym 
tj. od 28 maja do 27 czerwca 2013 roku


I. Podjęte zarządzenia
1. Zarządzenie nr  20/2013  z dnia  21 czerwca 2013 roku Burmistrza Gminy Miłosław
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2013 rok.
2. Zarządzenie nr 21/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku Burmistrza Gminy Miłosław w sprawie powołania komisji przetargowej ( sprzedaż mienia ruchomego).
II.  Sprzedaż mienia   
W dniu 6 czerwca 2013 nie doszło do I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Miłosławiu, oznaczonych jako: – działka nr 484/1, działki nr 484/2  nr 485/2 . W związku z tym przetarg zakończył się wynikiem  
negatywnym.  
Wynikiem negatywnym z powodu braku ofert zakończył się też zaplanowany na dzień 26  czerwca przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż drewna sosnowego pozyskanego z drogi gminnej działka nr 20/2 obręb Orzechowo
III. Zamówienia Publiczne:
W dniu 10 czerwca podpisana została umowa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych reprezentowanym przez Artur ZYS – na odbiór, transport oraz zagospodarowanie określonych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Miłosław oraz udostępnianie worków/pojemników do zbiórki odpadów.
  IV.  Sprawy bieżące:
1.  W dniu 7 czerwca w Urzędzie Gminy Komisja egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego przeprowadziła egzamin dla nauczyciela ze Szkoły Podstawowej w Czeszewie i Gimnazjum w Miłosławiu. Egzaminy zakończyły się wynikiem pozytywnym.
2.  Wicewojewoda przyjął nasze zaproszenie i w dniu 18 czerwca wraz z moim zastępcą i burmistrzem Wrześni uczestniczyliśmy w spotkaniu w sprawie wypracowania i uzgodnienia stanowiska w sprawie odbioru śmieci od mieszkańców wsi Skotniki. Kolejne spotkanie w tej sprawie miało miejsce w dniu 25 czerwca we Wrześni. W okresie sprawozdawczym odbyły się zebrania z mieszkańcami Skotnik, Miłosławia, Czeszewa i Orzechowa  w sprawie śmieci.  


        Burmistrz
        (-) Zbigniew Skikiewicz