POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Realizacja uchwala Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 28 maja 2013 roku

Realizacja uchwala Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 28 maja 2013 roku

 Realizacja uchwala Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 28 maja 2013 roku.
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
1. Do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru przedłożone zostały:


1) Uchwała Nr XXXIII/167/13 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław na okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r.;
2) Uchwała Nr XXXIII/168/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czeszewo;
3) Uchwała Nr XXXIII/169/13 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały w sprawie utworzenia Żerkowsko – Czeszewskiego Parku Krajobrazowego;
4) Uchwała Nr XXXIII/170/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.


2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu otrzymała;
1) Uchwałę Nr XXXIII/167/13 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław na okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r.;
2) Uchwałę Nr XXXIII/170/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.


3. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu otrzymał Uchwałę Rady Miejskiej w Miłosławiu nr XXXIII/167/13 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław na okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r., podjęte na sesji Rady w dniu 28 maja 2013 r.


4. Sołtysowi sołectwa Czeszewo dostarczono kserokopię Uchwały o numerze  XXXIII/168/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czeszewo, podjętą podczas sesji w dniu
28 maja 2013 r.
5. Zarządowi Województwa Wielkopolskiego przedłożono Uchwałę Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XXXIII/169/13 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały w sprawie utworzenia Żerkowsko – Czeszewskiego Parku Krajobrazowego.


6. Do redakcji Wielkopolskiego Dziennika Urzędowego wniosłem o opublikowanie  dwóch  uchwał.   Pierwsza to Uchwała Nr XXXIII/170/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Druga to Uchwała Nr XXXIII/168/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czeszewo. Treść tych obu aktów normatywnych została już opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
              Burmistrz
        (-) Zbigniew Skikiewicz