POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gospodarka nieruchomościami > Informacje o wyniku przetargu > Informacja o wyniku przetargu – Miłosław dz. 484/1,484/2,485/2

Informacja o wyniku przetargu – Miłosław dz. 484/1,484/2,485/2

Miłosław, dnia 7 czerwca 2013r.INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


 


Burmistrz Gminy Miłosław, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) informuje, że w dniu 6 czerwca 2013r. w budynku Urzędu Gminy Miłosław odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Miłosław, składającej się z dz. 484/1, 484/2, 485/2 o pow. 0,8544ha. 
Działka stanowi nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną w opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod tereny zieleni parkowej, sady i ogrody (oznaczenie „ZP”).
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Przedmiotowa nieruchomość była wykazana w ogłoszeniu o przetargu z dnia 26.04.2013r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 100.000,00 zł.


W wyznaczonym terminie nikt nie przystąpił do przetargu – w związku z powyższym na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), przetarg uznano za zakończony wynikiem negatywnym.


 


B U R M I S T R Z
(-) mgr Zbigniew Skikiewicz