POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 7 marca 2013 roku

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 7 marca 2013 roku

Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji
w dniu 7 marca 2013 roku


1. Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Kontroli Prawnej i Nadzoru otrzymał;


a) Uchwałę Nr XXX/154/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miłosław na lata 2013 – 2015;
b) Uchwałę Nr XXX/155/13 w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłosław”;
c) Uchwałę Nr XXX/156/13 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy Miłosław środków stanowiących fundusz sołecki.


2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu i Koninie otrzymała Uchwałę
Nr XXX/156/13 Rady Miejskiej w Miłosławiu w sprawie niewyrażenia zgody
na wyodrębnienie w budżecie gminy Miłosław środków stanowiących fundusz sołecki, podjętą podczas sesji Rady w dniu 7 marca 2013 r.



Ponadto wniosłem do redakcji Wielkopolskiego Dziennika Urzędowego o opublikowanie 
            Uchwały Nr XXX/155/13 w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania
            bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłosław”;
 Uchwała ta została w dniu dzisiejszym opublikowana.



           Burmistrz
          (-) Zbigniew Skikiewicz