POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 27 marca 2013 roku

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 27 marca 2013 roku

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji
w dniu 27 marca 2013 roku


Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru w Poznaniu otrzymał: 
1) Uchwałę Nr XXXI/157/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na        
 lata 2012 – 2027;
2) Uchwałę Nr XXXI/158/13 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2013 rok;
3) Uchwałę Nr XXXI/159/13 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Miłosław;
4) Uchwałę Nr XXXI/160/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
5) Uchwałę Nr XXXI/161/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu i Koninie otrzymała:
Uchwały Nr XXXI/157/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2027;
1) Uchwały Nr XXXI/158/13 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2013 rok;
2) Uchwały Nr XXXI/160/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) Uchwały Nr XXXI/161/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Do redakcji Wielkopolskiego Dziennika Urzędowego wniosłem w celu ogłoszenia
w wojewódzkim dzienniku urzędowym:
1. Uchwały Nr XXXI/159/13 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Miłosław;
2. Uchwały Nr XXXI/160/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3. Uchwały Nr XXXI/161/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.


W dniu 15 kwietnia uchwała nr XXXI/160/13 i uchwała  XXXI/161/13 zostały opublikowane.
                   B u r m i s t r z
        (-) Zbigniew Skikiewicz