POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 7 lutego 2013 roku

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 7 lutego 2013 roku

 Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji Rady Miejskiej
 w dniu 7 lutego 2013 roku


 W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru  przedłożono:
1) Uchwałę Nr XXIX/149/13 w sprawie przystąpienia Gminy Miłosław do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu wrzesińskiego”;
2) Uchwałę Nr XXIX/150/13 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji;
3) Uchwałę Nr XXIX/151/13 w sprawie pozostawienia nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego roku 2012 na koncie Zakładu Gospodarki Komunalnej;
4) Uchwałę Nr XXIX/152/13 w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Miłosław;
5) Uchwałę Nr XXIX/153/13 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2013 rok.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu i Koninie otrzymała:
 
1) Uchwałę Nr XXIX/150/13 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji;
2) Uchwałę Nr XXIX/153/13 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław
na 2013 rok.


Do redakcji Wielkopolskiego Dziennika Urzędowego wniosłem o opublikowanie
Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXIX/150/13 z dnia 7 lutego 2013 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji. Uchwała ta została opublikowana w dniu 6 marca bieżącego roku.
             Burmistrz
            (-) Zbigniew Skikiewicz