POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 29 grudnia 2012 do 7 lutego 2013 rok

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 29 grudnia 2012 do 7 lutego 2013 rok

            Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym
                 tj. od dnia 29 grudnia 2012 do 7 lutego 2013 rokI. Podjęte zarządzenia
 
    Zarządzenie nr 1/2013 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 stycznia 2013 roku
  w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa  
  Chlebowo.


II. Sprawy bieżące:
1.  W dniu 29 stycznia 2013 r. odbyło się zebranie z dysponentami budżetu gminy na 
 którym  została przedstawiona  sytuacja finansowa gminy.  


2.     W dniu 30 stycznia odbyło się spotkanie z sołtysami.  Głównym tematem tego spotkania
było przedstawienie wykonania funduszu sołeckiego za rok 2012 i zapoznanie
z rozdysponowaniem środków na 2013 rok w poszczególnych nieetatowych świetlicach wiejskich.  Podczas spotkania rozważano podjęcie uchwały dotyczącej funduszu sołeckiego na 2014 rok.   Ponadto został ustalony harmonogram zebrań wiejskich,
z którym można zapoznać się biurze Rady Miejskiej. 


3.     W okresie sprawozdawczym odbywały się zebrania sprawozdawcze w jednostkach
OSP z terenu gminy.


4.   Stan zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 183.251,09 złotych 
 i przedstawiał się następująco:
   Osoby prawne:
  Podatek od nieruchomości   – 117.642,00 złotych
  Osoby fizyczne:
  Podatek rolny    –  16.336,80 złotych
  Podatek od nieruchomości   –  48.119,29 złotych
  Podatek leśny   –       117,00  złotych
                


                                                B u r  m i s t r z 
                                         (-) Zbigniew Skikiewicz