POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 28 listopada do 18 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 28 listopada do 18 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym
 tj. od dnia 28 listopada do 18 grudnia 2012 roku


I. Podjęte zarządzenia:
1. Zarządzenie nr  46/2012  Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 30 listopada 2012
roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu  Nr XXVI/141/12 z dnia 28 listopada 2012 roku.
II. Zamówienia publiczne
W dniu 3 grudnia ogłoszony został przetarg nieograniczony na:
udzielenie kredytu długoterminowego – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wysokości 1.800.000,00 złotych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu
12 grudnia 2012 roku.  Do przetargu przystąpiło dwóch oferentów. W wyniku postępowania przetargowego wybrano ofertę Nr 2 – banku: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, ul. Warszawska 36; 62-300 Września
i SGB – Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań.
Ogólny koszt kredytu to 532.789,12 złotych .
III. Przetargi na sprzedaż nieruchomości.
 Komisja przetargowa w dniu 13 grudnia 2012r. przeprowadziła trzy przetargi na  sprzedaż działek, i tak ;
 1.  działka nr 321/21 położona w Miłosławiu.  Przetarg zakończył się   wynikiem  pozytywnym – cena osiągnięta: 1.967,00zł  (zwolnione  podatku  VAT).
 2.  działka nr 76/2 położona w Mikuszewie (grunt rolny + ruiny) .Przetarg  zakończył się wynikiem pozytywnym – cena osiągnięta: 69.938,46zł
 ( w tym: 9.338,46 zł       podatek VAT ) 
 3. działka nr 87 położona w Mikuszewie. Przetarg zakończył się wynikiem
 negatywnym – cena wywoławcza 23.660,00 + 23%  VAT (nikt nie  wpłacił wadium).
  Ogłoszone wcześniej przetargi  dot. działek  nr ewid. 79/1 i 79/2 położonych
 w Mikuszewie, zostały w dniu 6 grudnia 2012r. odwołane ze względów
 formalnych.
         Burmistrz
        (-) Zbigniew Skikiewicz