POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gospodarka nieruchomościami > Informacje o wyniku przetargu > Informacja o wyniku przetargu – Mikuszewo dz. 76/2

Informacja o wyniku przetargu – Mikuszewo dz. 76/2

Miłosław, dnia 20 grudnia 2012r.


 


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGUBurmistrz Gminy Miłosław, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) informuje, że w dniu 13 grudnia 2012r. w budynku Urzędu Gminy Miłosław odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mikuszewo, dz. ew. nr 76/2 o pow. 0,6509ha , KW PO1F/00029428/9


Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów: grunty orne RIIIa – 0,2128ha, pastwiska trwałe PsII – 0,3441ha, tereny mieszkalne B – 0,0940ha.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
 
Przedmiotowa nieruchomość była wykazana w ogłoszeniu o przetargu z dnia 8.11.2012r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 60.000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)


Cena osiągnięta:  69.938,46zł (w tym podatek 23% VAT od części budowlanej)


Do przetargu zostali dopuszczeni: P. Marcin Wróblewski.
Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.


Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym – wyłoniono nabywcę:
Pana Marcina Wróblewskiego     


B U R M I S T R Z
(-) mgr Zbigniew Skikiewicz


 


Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni tj.: od dnia  20.12.2012r. do dnia 27.12.2012r.