POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci kanalizacji deszczowej Miłosław oraz Bugaj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci kanalizacji deszczowej Miłosław oraz Bugaj

      
                                                                                                 Miłosław, dnia 04.12.2012 r.
Nr IŚR.6733.26.2012
                                   O B W I E S Z C Z E N I E
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), Burmistrz Gminy Miłosław:


                                               zawiadamia


                        o wydaniu decyzji w dniu 04.12.2012 rokudla inwestycji polegającej na:
budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulic: Niepodległości, Kosynierów, Wojska Polskiego, 11-go Listopada, Legionów, Powstańców Wlkp., Żołnierzy Września, Strajków Szkolnych, Dzieci Miłosławskich, Rybacka, Kręta w m. Miłosław oraz m. Bugaj
w miejscowości: Miłosław 
na działkach o numerze inwestycyjnym gruntu: 281/2, 302, 322, 930, 938, 933, 902, 862, 859, 321/37, 865, 888, 868, 891, 899, 318/5, 707/1, 781, 985, 986, 970, 963, 954, 945, 734, 808/126, 808/128  i  811.
w miejscowości: Bugaj
na działkach o numerze inwestycyjnym gruntu: 122  i  121/3.
.


 


                                                    Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA
                                                                     Piotr Zaworski
                                              Kierownik Referatu Infrastruktury, Ochrony  
                                                     Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaOgłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
– tablica ogłoszeń sołectwo Bugaj,
– strona internetowa,
– a/a,