POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gospodarka nieruchomościami > Informacje o wyniku przetargu > Informacja o wyniku przetargu – Orzechowo dz. 545/39, dz. 545/34, dz. 545/37

Informacja o wyniku przetargu – Orzechowo dz. 545/39, dz. 545/34, dz. 545/37

Miłosław, dnia 9 listopada 2012r.


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Burmistrz Gminy Miłosław, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) informuje, że w dniu 8 listopada 2012r. w budynku Urzędu Gminy Miłosław o godz. 11.00 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Orzechowo, składającej się z dz. ew. nr 545/39, 545/34, 545/37  o pow. 5,0056ha.


Zgodnie z opracowanym planem   zagospodarowania  przestrzennego  terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej,   zabudowy  usługowej oraz    zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  w  Orzechowie,  rejon  ulic  Topolowej  i  Miłosławskiej  zatwierdzonym Uchwałą  nr  IX/45/11  Rady  Miejskiej         w  Miłosławiu  z dnia  29 czerwca 2011r. przedmiotowe działki przeznaczone są pod zabudowę techniczno – produkcyjną.


I przetarg przeprowadzono dnia 26 lipca 2012r. z wynikiem negatywnym.
Przedmiotowa nieruchomość była wykazana w ogłoszeniu o przetargu z dnia 31.08.2012r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 2.507.060,00 zł.


W wyznaczonym terminie nie wpłynęło żadne wadium, nikt nie przystąpił do przetargu. W związku z powyższym na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), przetarg uznano za zakończony z wynikiem negatywnym.B U R M I S T R Z
(-) mgr Zbigniew Skikiewicz


Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni tj.: od dnia  9.11.2012r. do dnia 16.11.2012r.