POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 28 września 2012 r.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 28 września 2012 r.

               Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji
                                w dniu 28 września 2012 r.


Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru  w Poznaniu  otrzymał :
1) Uchwałę Nr XXIV/121/12 w sprawie podziału gminy Miłosław na stałe obwody głosowania,
2) Uchwałę Nr XXIV/122/12 w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłosław”,
3) Uchwałę Nr XXIV/123/12 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2012 rok.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu i Koninie otrzymała Uchwałę Rady Miejskiej
 w Miłosławiu Nr XXIV/123/12 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2012 rok, podjętą podczas sesji w dniu 28 września 2012 roku.


Do redakcji Dziennika Urzędowego  Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosłem
w celu ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym uchwał o numerach:
1. XXIV/121/12 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie  podziału gminy Miłosław na stałe obwody głosowania.
2. XXIV/122/12 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłosław „. Uchwały te zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym
w dniu 23 października 2012 r.
 
                                                  Burmistrz
                                     (-) Zbigniew Skikiewicz