POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 14 sierpnia do 21 sierpnia 2012 r.

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 14 sierpnia do 21 sierpnia 2012 r.

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym
tj. od dnia 14 sierpnia do 21 sierpnia 2012 r.I. Podjęte zarządzenia:


1. Zarządzenie Nr 22/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy wraz
z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 roku.


II. Zamówienia publiczne
W dniu 14 sierpnia 2012 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony  na udzielenie kredytu długoterminowego – inwestycyjnego na budowę hali sportowej. Termin składania ofert mija w dniu 27 sierpnia 2012 r. godz. 10.00.
               B u r m i s t r z
        (-) Zbigniew Skikiewicz