POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Sprawozdania z działalności Rady > Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady w okresie międzysesyjnym - kadencja 2010-2014 > Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym tj. od 24.02 do 27.03.2012 roku

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym tj. od 24.02 do 27.03.2012 roku

          Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej
 z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym
            tj. od 24 lutego do 27 marca 2012 roku


28 lutego 2012 r. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Podczas posiedzenia członkowie Komisji zapoznali się z projektem uchwały
w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłosław”.
20 marca 2012 r. wspólne posiedzenie Komisji
Na posiedzeniu radni zaopiniowali materiały na sesje Rady Miejskiej oraz omówili sprawy bieżące.


Do Biura Rady wpłynęły następujące pisma:


7 marca 2012 r. – Uchwała RIO z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii
o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Miłosław (opinia pozytywna
z zastrzeżeniem);


9 marca 2012 r. – wniosek pani Dyrektor Miłosławskiego Centrum Kultury o wydanie przez Komisję Oświaty i Spraw Socjalnych opinii dot. Likwidacji filii bibliotecznej w Mikuszewie.


25 lutego 2012 r. zakończył się XXXVIII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu.                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
        
                                        (-) inż. Jarosław Sobczak