POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 28 czerwca 2012 r.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 28 czerwca 2012 r.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji
w dniu 28 czerwca 2012 r.


Do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydział Kontroli Prawny
i Nadzoru skierowane zostały uchwały:
1. Uchwała Nr XXI/110/12 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat
za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miłosław;
2. Uchwała Nr XXI/111/12  zmieniającą uchwałę w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu;
3. Uchwała Nr XXI/112/12 w sprawie podziału gminy Miłosław na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Miejskiej w Miłosławiu;
4. Uchwała Nr XXI/113/12 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/104/12 Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław na okres od 1.07.2012 r. do 30.06.2013 r.
5. Uchwała Nr XXI/114/12 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonych Uchwałą
Nr VIII/39/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław, opracowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu;
7. Uchwała Nr XXI/115/12 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie miasta
i gminy Miłosław;
8. Uchwała Nr XXI/116/12 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2012 rok.


Do redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego w celu publikacji zostały przekazane:
1. Uchwała Nr XXI/110/12 zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miłosław 
2. Uchwała Nr XXI/111/12  zmieniająca uchwałę w sprawie statutu  Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu. 


3. Uchwała Nr XXI/112/12  w sprawie podziału gminy Miłosław na okręgi Wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Miejskiej w Miłosławiu.


Uchwały te zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa w dniu
17 lipca 2012 roku.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu i Koninie otrzymała


1. Uchwałę Nr XXI/116/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu podjętą podczas sesji w dniu 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2012 rok.
           
2. Uchwałę  Nr XXI/110/12 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miłosław podjętą podczas sesji w dniu 28 czerwca 2012 roku skierowana została do dyrektorów przedszkoli. 


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymał uchwałę Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XXI/111/12 zmieniającą uchwałę w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miłosławiu.
Do kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej skierowano:
1. Uchwałę Nr XXI/113/12 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/104/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław na okres od 1.07.2012 r. do 30.06.2013 r.;
2.  Uchwałę Nr XXI/114/12 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr VIII/39/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław, opracowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu;
3. Uchwałę Nr XXI/115/12 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń.


W okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski orzekł o nieważności dwóch uchwał tj.
– Uchwały  Nr XXI/113/12 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/104/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław na okres od 1.07.2012 r. do 30.06.2013 r.;
– Uchwały Nr XXI/114/12 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr VIII/39/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław, opracowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu;
                                      Zastępca Burmistrza 
                                        (-) Błażej Pera