POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu loklizacji inwestycji celu publicznego budowa linii kablowej wraz ze słupami Orzechowo

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu loklizacji inwestycji celu publicznego budowa linii kablowej wraz ze słupami Orzechowo

      
                                                                      Miłosław, dnia 25.07.2012 r.
Nr IŚR.6733.22.2012


 


 


                                 O B W I E S Z C Z E N I E
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), Burmistrz Gminy Miłosław:


                                               zawiadamia


                              o wydaniu w dniu 25.07.2012 roku


                                          decyzji w sprawie:


inwestycji polegającej na  budowie  linii kablowej nn 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi na działkach o numerach ewid.: 851, 145/8, 144/3, 138/3, 136/7, 136/10, 135/8, 135/11, 134/8, 133/6, 132/6, 127/12, 127/10 w  m. Orzechowo.


 


                                                                  Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA
                                                                             Piotr Zaworski
                                                           Kierownik Referatu Infrastruktury, Ochrony  
                                                                Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaOgłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
– sołectwo Orzechowo,
– strona internetowa,
– a/a,