POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gospodarka nieruchomościami > Wykaz nieruchomości > Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej- Książno

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej- Książno

Burmistrz Gminy Miłosław


Podaje do publicznej wiadomości
że została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomość lokalową wraz z udziałem w gruncie
(działając w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami)

 


Lp.


 


Oznaczenie nieruchomości wg


danych z ewidencji gruntów i  budynków


 


Powierzchnia użytkowa zbywanej nieruchomości


i udział w nieruchomości  wspólnej


 


Opis nieruchomości


 


Księga Wieczysta dla nieruchomości lokalowej


1.


 


Książno 21 m. 2


działka nr 50


 


 


Pow. 57,02m2


Udział 5702/17830


 


 


 


Lokal niemieszkalny


położony  w  budynku, składający się
z jednego pomieszczenia


 


PO1F/00042235/6


1. Burmistrz Gminy Miłosław informuje, iż na podstawie  art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.)  pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje byłemu właścicielowi lub jego spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 5 grudnia 1990r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo, winny w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu, złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa zakupu w Urzędzie Gminy Miłosław.
2. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od 22 czerwca 2012r. do 13 lipca 2012r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miłosław i na stronie internetowej  http://www.tmp.bip.miloslaw.info.pl/.
3. Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej będzie wynosić 50.000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
4. Po upływie ww. terminu nieruchomość powyżej opisana zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
5. Szczegółowe informacje o przedmiotowej nieruchomości zamieszczone w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miłosław (pokój 13B) Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 061 438 37 27 lub 061 438 20 21.


 BURMISTRZ GMINY


/-/ ZBIGNIEW SKIKIEWICZ