POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gospodarka nieruchomościami > Informacje o wyniku przetargu > Informacja o wyniku przetargu – Czeszewo dz. 427/4 i 427/6

Informacja o wyniku przetargu – Czeszewo dz. 427/4 i 427/6

Miłosław, dnia 21 czerwca 2012r.


 


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGUBurmistrz Gminy Miłosław, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) informuje, że w dniu 14 czerwca 2012r. w budynku Urzędu Gminy Miłosław o godz. 11.00 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Czeszewo, składającej się z działek 427/4 i 427/6 o łącznej pow. 5565m2, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00019607/5.
Przedmiotowa nieruchomość była wykazana w ogłoszeniu o przetargu z dnia 4 maja 2012r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 45.000,00 zł.
(słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100)
Do przetargu zostali dopuszczeni: P. Wojciech Kucharski.
Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym – wyłoniono nabywcę P. Wojciecha Kucharskiego.
Cena sprzedaży wyniosła 45.500zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) Nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 9 u.p.t.u.B U R M I S T R Z
(-) mgr Zbigniew Skikiewicz


 


Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni tj.: od dnia  22.06.2012r. do dnia 28.06.2012r.