POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 18 maja do dnia 13 czerwca 2012r.

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 18 maja do dnia 13 czerwca 2012r.

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym
tj. od dnia 18 maja  do dnia 13 czerwca 2012 r.


I. Podjęte zarządzenia:
1. Zarządzenie nr 12/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XIX/06/12 z dnia 17 maja 2012 r.
2. Zarządzenie nr 13/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Miłosław na rok szkolny 2012/13.
3. Zarządzenie nr 14/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
II. Sprawy bieżące
1. Stan zaległości podatkowych na dzień 31 maja 2012 roku wynosi 133.767,20 złotych 
i przedstawia się następująco:
Osoby prawne
– podatek od nieruchomości  –  60 132,00 złotych
Osoby fizyczne
– podatek od nieruchomości –  48 316,20 złotych
– podatek rolny   –  25 224,00 złotych
– podatek leśny   –         95,00 złotych
       2. W dniu 16 maja ogłoszone zostały ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż
              nieruchomości, położonych w Orzechowie, będących własnością Gminy Miłosław.
              Są to  –  Działka nr 545/29 o powierzchni 0,7402 ha
  –   Działka nr 545/30 o powierzchni 1,4712 ha
  –  Nieruchomość składająca się z trzech działek o numerach  545/39, 545/34, 545/37, 
       o łącznej  powierzchni  5,006 ha.
 Przetargi odbędą się w dniu 26 lipca 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy.
3. W dniu 31 maja ogłoszony został  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
będącej własnością Gminy Miłosław. Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość  gruntowa położona w Miłosławiu,  oznaczona  jako: Działka nr 786/9 –pow. 0,2201ha. Przetarg odbędzie się w dniu 5 lipca 2012r. o godz. 10 00 w sali narad Urzędu Gminy.
4. W dniu 27 maja w Miłosławiu, uczestniczyłem w zawodach pożarniczych,
w których  trzynaście drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy zmierzyło się zawodach sprawnościowych.
5. W dniu 28 maja podpisałem aneks do umowy na wykonanie kanalizacji sanitarnej
w Miłosławiu i Orzechowie. Aneks dotyczył wprowadzenia do umowy nowego wskaźnika  produktu tzn. długości wykonanej kanalizacji.
6. W dniu 31 maja  Skarbnik Gminy uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów
w Gnieźnie Na spotkaniu omawiane były kwestie finansowania inwestycji budowy nowoczesnego zakładu unieszkodliwiania odpadów w Lulkowie, realizowany przez miejską spółkę URBIS.


Burmistrz
(-) Zbigniew Skikiewicz