POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 17 maja 2012 roku

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 17 maja 2012 roku

Realizacja uchwał Rady  Miejskiej 
podjętych na sesji w dniu 17 maja 2012 r.Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru Poznaniu otrzymał :


1. Uchwałę Nr XIX/98/12 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Biechowo;
2. Uchwałę Nr XIX/99/12 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bugaj;
3. Uchwałę Nr XIX/100/12 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Chlebowo;
4. Uchwałę Nr XIX/101/12 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lipie;
5. Uchwałę Nr XIX/102/12 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nowa Wieś Podgórna;
6. Uchwałę Nr XIX/103/12 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Orzechowo;
7. Uchwałę Nr XIX/104/12 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław na  okres   od  1.07.2012 r.  do  30.06.2013 r.;


8. Uchwałę Nr XIX/105/12 w sprawie zbycia lokalu niemieszkalnego położonego w Książnie stanowiącego mienie komunalne;


9. Uchwałę Nr XIX/106/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2012 rok;
10. Uchwałę Nr XIX/107/12 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2012 – 2027.


Do Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Poznaniu Odział w Koninie przesłane zostały:


1.  Uchwała Nr XIX/106/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2012 rok;
2.  Uchwała Nr XIX/107/12 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2012 – 2027.


Do Redakcji Dziennika Urzędowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosłem
o opublikowanie:
1. Uchwały  Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XIX/98/12 z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie zmiany statutu Sołectwa Biechowo


2. Uchwały  Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XIX/99/12 z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bugaj


3. Uchwały  Rady Miejskiej Miłosław Nr XIX/100/12 z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Chlebowo
4. Uchwały  Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XIX/101/12 z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie zmiany statutu Sołectwa Lipie


5. Uchwały  Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XIX/102/12 z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie statutu Sołectwa Nowa Wieś Podgórna


6. Uchwały  Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XIX/103/12 z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie zmiany statutu Sołectwa Orzechowo


Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu otrzymał Uchwałę Nr XIX/104/12 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław na okres od 1.07.2012 r. do 30.06.2013 r.


Sołtysi sołectw: Biechowo, Bugaj, Chlebowo, Lipie, Nowa Wieś Podgórna i Orzechowo otrzymali uchwały dotyczące zmian Statutu sołectw.Burmistrz
(-) Zbigniew Skikiewicz