POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 28 stycznia do dnia 24 lutego 2012 roku

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 28 stycznia do dnia 24 lutego 2012 roku

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym
tj. od dnia 28 stycznia 2012 roku  do dnia 24 lutego 2012 rokuI. Podjęte zarządzenia


1. Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 30 stycznia 2012 roku
w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady  Miejskiej w Miłosławiu Nr XVI/88/12 z dnia 27 stycznia 2012 r.
2. Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 stycznia 2012 roku
w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Miłosławiu.
3. Zarządzenie nr 4/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 2 lutego  2012 roku  w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym w gminie Miłosław w 2012 roku.


II. Sprawy bieżące


1. W dniu 1 lutego spotkałem się z dysponentami budżetu gminy, na którym przekazałem plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz omówione zostały zasady realizacji przez kierowników swoich budżetów. 
2. 3 lutego odbyło się zebranie sołtysów. Tematem spotkania było omówienie uchwalonego budżetu na 2012 rok, realizacja funduszu soleckiego oraz ustalenie harmonogramu spotkań wiejskich. 
3. 10 lutego uczestniczyłem w Konwencie wójtów i burmistrzów w Gnieźnie.
Gnieźnieński projekt budowy nowoczesnego zakładu unieszkodliwiania odpadów
w Lulkowie, realizowany przez miejską spółkę URBIS w ramach porozumienia 14 gmin znalazł dofinansowanie. Całkowity koszt projektu to blisko 88 milionów złotych, natomiast unijne dofinansowanie to blisko 53 miliony złotych. Aktualnie trwa weryfikacja technologii i w przeciągu kwartału przewiduje się podpisanie umów o dofinansowanie
z poszczególnymi gminami porozumienia. 
4. W okresie międzysesyjnym brałem udział w zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP. 
               B u r m i s t r z
        (-) Zbigniew Skikiewicz