POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 27 marca do dnia 17 maja 2012 r.

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 27 marca do dnia 17 maja 2012 r.

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym
tj. od dnia 27 marca  do dnia  17 maja 2012 r.


I. Podjęte zarządzenia
1. Zarządzenie nr 8/2012 Burmistrza Gminy MIłosław z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy za rok 2011.
2. Zarządzenie nr 9/2012 Burmistrza Gminy MIłosław z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
3. Zarządzenie nr 10/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XVIII/96/12 z dnia
27 marca 2012 r.
4. Zarządzenie nr 11/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej ( sprzedaż działki nr 786/9 o pow. 2201 m2 położonej
w Miłosławiu).
II. Sprawy bieżące
1. 13 kwietnia odbyło się zebranie dyrektorów szkół i przedszkoli, celem spotkania przyjęcie założeń do projektowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2012/2013.
2. Stan zaległości podatkowych na dzień 30 kwietnia 2012 roku wynosi 62.897,60 złotych 
i przedstawia się następująco:
Osoby prawne
– podatek od nieruchomości  –  43 660,00 złotych
Osoby fizyczne
– podatek od nieruchomości –  14 023,600 złotych
– podatek rolny   –      5 090,00 złotych
– podatek leśny   –           24,00 złotych
        3.  W dniu 20 kwietnia spotkałem się z dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału Narodowego
              Funduszu Zdrowia w Poznaniu  w sprawie  dalszego funkcjonowania gabinetu  rehabilitacji
              w Miłosławiu.
4. W dniach od 25 do 29 kwietnia gościliśmy w naszej gminie przedstawicieli Komitetu ds. współpracy z gminy Bergen. 
5. 30 kwietnia uczestniczyłem w obchodach Święta patrona szkoły podstawowej w Miłosławiu.
6. Zaplanowany na dzień 20 kwietnia przetarg na sprzedaż działki nr 786/9 o pow. 2201 m2 położonej w Miłosławiu się nie odbył.  W terminie nie wpłynęła żadna wpłata wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
7. W dniu 7 maja ogłoszone zostały ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Miłosław, położonych w Orzechowie i Czeszewie.
Działka nr 636/4 o powierzchni 0,0673 ha i działka nr 636/5 o powierzchni 0,0662 ha położone w Orzechowie stanowią grunt niezabudowany z potencjałem zabudowy.
 W Czeszewie działka nr 427/6 stanowi grunt niezabudowany z potencjałem zabudowy,
         a działka nr 427/4  stanowi użytki rolne. Łączna powierzchnia tych działek wynosi 0,5565 ha.   
         Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 14 czerwca 2012 r.
8. W dniu 8 maja brałem udział w uroczystościach upamiętniających zakończenie II wojny 
światowej. Uroczystość miała miejsce przy pomniku 68. Pułku Piechoty we Wrześni. 


9. W okresie sprawozdawczym zakończyły się zebrania w sołectwach.


        Burmistrz
        (-)Zbigniew Skikiewicz