POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 27 lutego do dnia 27 marca 2012 roku

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 27 lutego do dnia 27 marca 2012 roku

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym
tj. od dnia 27 lutego  2012 roku  do dnia 27 marca 2012 roku


I. Podjęte zarządzenia
1. Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Czeszewie stanowiącej mienie komunalne ( działka  Nr  427/6 o pow. 0.0949 ha , działka Nr 427/4 o pow. 0,4616 ha).
2. Zarządzenie Nr 6/2012 z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty na realizację wspierania zadań publicznych w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w gminie Miłosław.
3. Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia i przekazania środków trwałych zrealizowanych w roku 2011 i 2012 z udziałem  środków unijnych.


II. Sprawy bieżące
1.    W dniu 12 marca 2012 roku nastąpiło otwarcie ofert na  realizację trzech zadań publicznych, które zostały ogłoszone w otwartych konkursach ofert. W wymaganym termie wpłynęły trzy oferty. Dotacje w formie wspierania zadań publicznych otrzymały następujące stowarzyszenia:
–  Stowarzyszenie Pomocy KRĄG Nowe Miasto nad Wartą na realizację programów   
pomocy dla osób bezdomnych. Oferta pod względem formalnym i merytorycznym została oceniona pozytywnie. Stowarzyszenie otrzyma dofinansowanie w wysokości: 5.000 zł.
– Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym złożyło oferty na dwa zadania:
 1. Organizowanie imprez integracyjnych (spotkania z osobami niepełnosprawnymi                    
 niepełnosprawnymi). Oferta pod względem formalnym i merytorycznym
 została oceniona przez Komisję pozytywnie. Stowarzyszenie otrzymało
dofinansowanie w wysokości: 5.000 złotych.                                     
2. Pomoc i profilaktyka osobom chorym i niepełnosprawnym.
Oferta pod względem formalnym i merytorycznym została oceniona
pozytywnie i na to zadanie. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 3.000 złotych.
     2. W dniu   ogłoszony został ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
    nieruchomości będącej własnością Gminy Miłosław. Przedmiotem sprzedaży
            będzie nieruchomość  gruntowa oznaczona  jako działka nr 786/9 – arkusz mapy
             ewidencyjnej nr 9, pow. 0,2201ha. Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 
            2012 r. o godz. 10. 00  w sali narad Urzędu Gminy .
      3. W dniu 1 marca podpisałem akt notarialny z nabywcą lokalu mieszkalnego
             w Orzechowie.
      4. W okresie międzysesyjnym odbywały się zebrania wiejskie i zebrania   sprawozdawcze
           jednostek OSP. 
             B u r m i s t r z
        (-) Zbigniew Skikiewicz