POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 27 stycznia 2012 roku.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 27 stycznia 2012 roku.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji
w dniu 27 stycznia 2012 roku.


Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 w  Poznaniu  otrzymał następujące uchwały Rady Miejskiej:


1. Uchwała nr XVI/84/12 w sprawie wyboru ławnika w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego we Wrześni;
2. Uchwała Nr XVI/85/12 w sprawie pozostawienia nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego roku 2011 na koncie Zakładu Gospodarki Komunalnej;
3. Uchwała Nr XVI/86/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych;
4. Uchwała Nr XVI/87/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2012 – 2027;
5. Uchwała Nr XVI/88/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2012 r.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu i Koninie otrzymała
1. Uchwała Nr XVI/87/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2012 – 2027;
2. Uchwała Nr XVI/88/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2012 r.


Do redakcji Dziennika Urzędowego wniosłem o opublikowanie uchwały Nr XVI/88/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na rok 2012 – uchwała ta została już opublikowana w dzienniku Urzędowym w dniu  6 lutego 2012 roku  
 
 
 Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej otrzymał uchwałę  XVI/85/12 Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2012 roku w sprawie pozostawienia nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego roku 2011 na koncie Zakładu Gospodarki Komunalnej.


                B u r m i s t r z
        (-) Zbigniew Skikiewicz