POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Sprawozdania z działalności Rady > Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady w okresie międzysesyjnym - kadencja 2010-2014 > Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym tj. od 27.01 do 24.02.2012 roku

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym tj. od 27.01 do 24.02.2012 roku

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym tj. od 27 stycznia do 24 lutego 2012 roku


15 lutego 2012 r. posiedzenie Komisji Finansowo – Budżetowej
Podczas posiedzenia członkowie Komisji zostali zaopiniowali propozycje podziału i sprzedaży mienia gminy w miejscowościach Czeszewo, Orzechowo, Biechowo, Białe Piątkowo oraz Mikuszewo.
17 lutego 2012 r. wspólne posiedzenie Komisji
Na posiedzeniu radni zaopiniowali materiały na sesje Rady Miejskiej oraz omówili sprawy bieżące.
Do Biura Rady wpłynęły następujące pisma:
23.02.2012 r. – opinia Rady Pedagogicznej oraz Zarządu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu w sprawie nadania imienia Hali Sportowej;
23.02.2012 r. – Komitet Budowy Pomnika Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego z prośbą o udzielenie dotacji lub przekazanie darowizn, które pozwolą na pokrycie kosztów realizacji projektu
                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                               (-) inż. Jarosław Sobczak