POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego – inwestycji polegającej na budowie ziemnego stawu małej retencji w m. Gorzyce

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego – inwestycji polegającej na budowie ziemnego stawu małej retencji w m. Gorzyce

      
                                                                                Miłosław, dnia 27.02.2012 r.
Nr IŚR.6733.1.2012


 


 


                                  O B W I E S Z C Z E N I E
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), Burmistrz Gminy Miłosław:


                                               zawiadamia


                              o wydaniu w dniu 27.02.2012 roku


                                          decyzji w sprawie:


inwestycji polegającej na budowie ziemnego stawu małej retencji
w m. Gorzyce – na działce ozn. nr ewidencyjnym 81/32


                                                       BURMISTRZ GMINY MIŁOSŁAW
                                                        (-) mgr Zbigniew SkikiewiczOgłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
– sołectwo Gorzyce,
– strona internetowa,
– a/a,