POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 29 października do dnia 7 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 29 października do dnia 7 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym
tj. od dnia 29 października do dnia 7 grudnia 2011 rokuI. Podjęte zarządzenia
1. Zarządzenie Nr 51/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 21 października w 2011 roku
w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Orzechowie stanowiących mienie komunalne.
 
2. Zarządzenie Nr 52/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2012-2027.


3. Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie projektu budżetu Gminy na 2012 rok.


4. Zarządzenie Nr 54/2011 Burmistrza Gminy MIłosław z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne,


5. Zarządzenie Nr 55/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek czynszu lokali użytkowych położonych w budynkach komunalnych.


6. Zarządzenie Nr 56/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Orzechowie stanowiących mienie komunale.


7. Zarządzenie Nr 57/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie
odwołania członka komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


II. Sprawy bieżące


1. W dniu 15 listopada przekazałem Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Przewodniczącemu Rady Miejskiej projekt budżetu Gminy na 2012 rok.  Zgodnie z ustaleniami na Komisji Finansowej procedurę budżetową rozpoczniemy w styczniu przyszłego roku.


2. W dniu 18 listopada ogłoszony został ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż działek
 położonych w Miłosławiu. ( Działka nr 321/30  na cele produkcji rolnej, działka nr 617/1
 przewidziana jest na tereny mieszkaniowe).
 Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2011 r.


3. 8 listopada odwiedziłem dyrektora oddziału poznańskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podczas spotkania przekazałem uwagi dotyczącego utrudnień związanych z przebiegiem drogi krajowej Nr 15 przez Miłosław zwłaszcza oświetlenia przejść dla pieszych, złego stanu nawierzchni i zmian oznakowań poziomych na Placu Wiosny ludów.
.
4. W dniu 15 listopada 2011 roku odbyła się uroczystość wręczenia mieszkańcom Gminy Miłosław medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 


5. 30 listopada odwiedziłem dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w  Poznaniu w sprawie drogi wojewódzkiej nr 441. W trakcie spotkania przekazałem uwagi mieszkańców Bugaju i Kozubca w sprawie poprawy bezpieczeństwa na odcinkach przebiegających przez te miejscowości.


6. Zaległości podatkowe
 Na dzień 30 listopada 2011 stan zaległości podatkowych wynosi  167.817,91 złotych
 i przedstawia się następująco:


 Osoby prawne:
 Podatek rolny    –         37,00 złotych
 Podatek od nieruchomości  – 99.795,75 złotych


 Osoby fizyczne;
 Podatek rolny   –  21 314,40 złotych
 Podatek od nieruchomości –  46.516,06 złotych
 Podatek leśny   –       154,70 złotych


III.         Zamówienia publiczne


1. W dniu 18 listopada mijał termin składania ofert na ogłoszony w dniu 7 listopada przetarg
na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie
z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach – trasa od nr 1 do nr 5.
W wymaganym terminie wpłynęła oferta na trasę, 1, 2 i 3. ( przetarg ten został unieważniony). W dniu 30 listopada zostało ogłoszone ponownie postępowanie przetargowe, termin przyjmowania ofert mija w dniu 9 grudnia godz. 10.00.2. W dniu 6 grudnia ogłoszony został przetarg nieograniczony na usługi zimowego
    utrzymania dróg i ulic w 2012 roku. Termin przyjmowania ofert mija 16 grudnia 2011 r.
     o godz. 10:00.


       
      
                   Burmistrz
        (-) Zbigniew Skikiewicz