POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 28 października 2011 r.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 28 października 2011 r.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej
podjętych na sesji w dniu 28 października 2011 r.Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru w Poznaniu otrzymał :


1. Uchwałę Nr XIII/62/11 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Miłosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2012 roku;
2. Uchwałę Nr XIII/63/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok;
3. Uchwałę Nr XIII/64/11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok;
4. Uchwałę Nr XIII/65/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok;
5. Uchwałę Nr XIII/66/11 w sprawie stawek opłaty targowej na 2012 rok;
6. Uchwałę Nr XIII/67/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym i korzystanie z urządzeń cmentarnych.


Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Koninie dostarczono:
 
1. Uchwałę Nr XIII/63/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok;
2. Uchwałę Nr XIII/64/11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok;
3. Uchwałę Nr XIII/65/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok;
4. Uchwałę Nr XIII/66/11 w sprawie stawek opłaty targowej na 2012 rok;
5. Uchwałę Nr XIII/67/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym i korzystanie z urządzeń cmentarnych.
Ponadto wniosłem do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego  
o opublikowanie:
1.  Uchwały Nr XIII/63/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok;
2.  Uchwały Nr XIII/64/11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok;
3. Uchwały Nr XIII/65/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok;
4. Uchwały Nr XIII/66/11 w sprawie stawek opłaty targowej na 2012 rok.


         Burmistrz
        (-) Zbigniew Skikiewicz