POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 25 sierpnia 2011 roku

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 25 sierpnia 2011 roku

Realizacja uchwał  Rady Miejskiej
podjętych na sesji w dniu 25 sierpnia 2011 roku


 Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru w Poznaniu otrzymał
Uchwałę Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XI/57/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ośrodka produkcyjnego gazu, strefy przyodwiertowej oraz gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji: złoże gazu Miłosław E- Winna Góra – KGZ Radlin II odcinek na terenie gminy Miłosław obręb: Bugaj,
Ponadto wniosłem o opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego niniejszej uchwały.


       B u r m i s t r z
             (-) Zbigniew Skikiewicz