POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 12 lipca 2011 r

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 12 lipca 2011 r

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu
12 lipca 2011 r.


 Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru przekazano 


Uchwałę Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr X/56/11 w sprawie uchwalenia zmiany studium


uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłosław.


                 B u r m i s t r z
         (-) Zbigniew Skikiewicz