POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o obwodach głosowania – wybory 2011

Obwieszczenie o obwodach głosowania – wybory 2011


 


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E

 

BURMISTRZA GMINY  MIŁOSŁAW

 

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr XXXIV/212/06 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie podziału gminy Miłosław na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 117, poz. 2891) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.:

 Nr

obwodu

Granice obwodu

Siedziba

obwodowej komisji wyborczej
1
Miasto Miłosław

ulice: 11 Listopada, Dolna, Dzieci Miłosławskich, Kosynierów, Kościelna, Kręta, Legionów, Mostowa, Niepodległości, Niepodległości-Ogródki Działkowe,

Nowa, Ogrodowa, Plac Wiosny Ludów, Podgórna, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Różowa, Rybacka, Sienkiewicza, Skoraczewskiego, Słowackiego,

Strajków Szkolnych, Wiewiórowskiego, Wojska Polskiego, Wyczółkowskiego, Zamkowa, Żołnierzy Września

Miłosławskie Centrum Kultury

Miłosław, ul. Różowa 6

tel. 61 438 27 79
2
Wsie: Bagatelka, Białe Piątkowo, Bugaj, Franulka, Kębłowo, Lipie, Pałczyn, Rudki

Leśnictwa: Brzeczka, Mościska, Stoki

Szkoła Podstawowa

Bugaj 7

tel. 61 438 21 82

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

oraz wyznaczony do głosowania korespondencyjnego)
3
Wsie: Chlebowo, Kozubiec, Mikuszewo,

Nowa Wieś Podgórna

Leśnictwo Spławik

Międzynarodowy Dom

Spotkań Młodzieży

Mikuszewo 23

tel. 61 438 44 28
4
Wieś Orzechowo

Zespół Szkół

Orzechowo, ul. Szkolna 18

tel. 61 437 10 89
5
Wsie: Czeszewo, Czeszewo-Budy, Szczodrzejewo

Leśnictwa: Sarnice, Warta

Świetlica Wiejska

Czeszewo, ul. Słoneczna 25

tel. 061 438 29 31
6
Wsie: Biechowo, Biechówko, Chrustowo, Gorzyce, Książno, Skotniki

Świetlica Wiejska

Biechowo 1

tel. 604 116 184
7
Miasto Miłosław

ulice: Dąbrowskiego, Dworcowa, Dworzec, Harcerska, Łąkowa, Mielżyńskiego, Mierosławskiego,

Osiedle Władysława Łokietka, Pałczyńska, Wrzesińska

Urząd Gminy

Miłosław, ul. Wrzesińska 19

tel. 61 438 37 33

 


 


 


Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 9 października 2011 r. w godzinach 700 – 2100.

 


 


 

Wyborcy niepełnosprawni (legitymujący się dokumentem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) mogą głosować korespondencyjnie. Stosowny wniosek należy złożyć Burmistrzowi do dnia 19 września 2011 r.

 


 

Burmistrz

 

 

 


(-) mgr Zbigniew Skikiewicz

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 9 października 2011 r. w godzinach 700 – 2100.

Wyborcy niepełnosprawni (legitymujący się dokumentem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) mogą głosować korespondencyjnie. Stosowny wniosek należy złożyć Burmistrzowi do dnia 19 września 2011 r.

 

Burmistrz

(-) mgr Zbigniew Skikiewicz