POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Sprawozdania z działalności Rady > Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady w okresie międzysesyjnym - kadencja 2010-2014 > Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym – 28.02 do 29.02.2011 r.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym – 28.02 do 29.02.2011 r.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej
z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym
tj. od 28 lutego do 29 marca  2011 r.


4 marca 2011 roku posiedzenie Komisji Finansowo – Budżetowej
 Komisja spotkała się w celu zaopiniowania bieżących wniosków dotyczących gospodarki nieruchomościami oraz wniosku przedsiębiorstwa o prolongatę raty podatku od nieruchomości za 2011. Omówili także bieżące sprawy.


9 i 16 marca 2011 r.  posiedzenie Komisji Rewizyjnej


 Członkowie Komisji dokonali kontroli wykonania środków budżetowych Gminy w 2010 roku oraz w jednomyślnym głosowaniu sformułowali wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Miłosław za 2010 rok. Uchwała Komisji Rewizyjnej w powyższej sprawie została przesłana do  zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Koninie.


22 marca 2011 wspólne posiedzenie komisji


Radni spotkali się w celu zaopiniowania materiałów na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej oraz omówili bieżące sprawy i wnioski.