POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Miłosławiu podjętych na sesji w dniu 28 lutego 2011 roku

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Miłosławiu podjętych na sesji w dniu 28 lutego 2011 roku

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Miłosławiu podjętych na sesji
w dniu 28 lutego 2011 roku


 Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru w Poznaniu otrzymał


1. Uchwałę Nr V/22/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok;
2. Uchwałę Nr V/23/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok;
3. Uchwałę Nr V/24/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku rolnego;
4. Uchwałę Nr V/25/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku leśnego;
5. Uchwałę Nr V/26/11 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2011 rok;
6. Uchwałę Nr V/27/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2011 – 2027;
7. Uchwałę Nr V/28/11 w sprawie przystąpienia Gminy Miłosław  do współpracy
z Powiatem Wrzesińskim w celu  realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu wrzesińskiego ”.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu i Koninie otrzymała:
1. Uchwałę Nr V/22/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok;
2. Uchwałę Nr V/23/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok;
3. Uchwałę Nr V/24/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku rolnego;
4. Uchwałę Nr V/25/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku leśnego;
5. Uchwałę Nr V/26/11 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2011 rok;
6. Uchwałę Nr V/27/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2011 – 2027;
7. Uchwałę Nr V/28/11 w sprawie przystąpienia Gminy Miłosław  do współpracy
z Powiatem Wrzesińskim w celu  realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu wrzesińskiego ”.


Starosta Wrzesiński otrzymał Uchwałę Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr  V/28/11
w sprawie przystąpienia Gminy Miłosław  do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu  realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu wrzesińskiego ” podjętą podczas sesji Rady Miejskiej w dniu
28 lutego 2011 roku.
 Do redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego skierowałem wniosek  o ogłoszenie w dzienniku urzędowym  województwa wielkopolskiego następujące uchwały:


1. Uchwałę Nr V/22/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok;
2. Uchwałę Nr V/23/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok;
3. Uchwałę Nr V/24/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku rolnego;
4. Uchwałę Nr V/25/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku leśnego;


                 B u r m i s t r z           /-/Zbigniew Skikiewicz