POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Informacja o wyborze ofert organizacji pozarządowych w zakresie zadań publicznych w 2011 roku.

Informacja o wyborze ofert organizacji pozarządowych w zakresie zadań publicznych w 2011 roku.

Informacja o wyborze ofert organizacji pozarządowych w zakresie zadań publicznych w 2011 roku. W dniu 14.03.2011 roku Komisja konkursowa przydzieliła dotacje w wysokości 16.000,- zł na realizację trzech zadań publicznych, które zostały ogłoszone w otwartych konkursach ofert.
                                                                        
                                                                                          
Dotacje w formie wspierania zadań publicznych otrzymały następujące stowarzyszenia:


Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym
złożyło oferty na dwa zadania:
w zakresie: działalności na rzecz  osób niepełnosprawnych:
a)  Organizowanie imprez integracyjnych (spotkania z osobami  wysokości:5.000,zł                                                                                                                            
b) Pomoc i profilaktyka osobom chorym i niepełnosprawnym w wysokości: 6.000,- zł     


Stowarzyszenie Pomocy KRĄG Nowe Miasto nad Wartą złożyło ofertę na zadanie: w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:                                              
 
a) Realizacja programów pomocy dla osób bezdomnych w wysokości: 5.000,- zł