POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Miłosławiu podjętych na sesji 27.01.2011 r.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Miłosławiu podjętych na sesji 27.01.2011 r.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Miłosławiu
podjętych na sesji w dniu 27 stycznia 2011 roku.Do Wydziału Kontroli, Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przesłane   zostały uchwały :


 
1. Uchwała Nr IV/18/11 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków  ochotniczych straży pożarnych w Gminie Miłosław;
2. Uchwała Nr IV/19/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Miłosław na lata 2011 – 2027;
3. Uchwała Nr IV/20/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2011 r;
4. Uchwała Nr IV/21/11 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu na okres 10 lat  w trybie bezprzetargowym. 


Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu i Koninie otrzymała
1. Uchwałę Nr IV/19/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2011 – 2027.
2. Uchwałę Nr IV/20/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2011 rok.


Ponadto Uchwałę Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Miłosław otrzymał   Komendant  Gminny Ochrony Przeciwpożarowej. 
Prezes Gminny ZOSP otrzymał Uchwałę Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym. 


 


         B u r m i s t r z
        (-) mgr Zbigniew Skikiewicz