POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Zebranie wiejskie Lipie

U W A G A 
Mieszkańcy!!
Dnia 7 lutego 2011 r. (poniedziałek) – świetlica Lipie
Godz. 17.00 Zebranie Wiejskie
W programie:
– podsumowanie Kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej;
– wybory sołtysa i Rady Sołeckiej.
                                 Zapraszamy
                    Sołtys