POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Sprawozdania z działalności Rady > Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady w okresie międzysesyjnym - kadencja 2010-2014 > Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady w okresie międzysesyjnym – 30.12.2010 do 27.01.2011 r.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady w okresie międzysesyjnym – 30.12.2010 do 27.01.2011 r.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady Miejskiej
w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym
tj. od 30  grudnia 2010 do 27 stycznia  2011 r.


5 stycznia 2011r.  posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Członkowie Komisji spotkali się w celu zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji w 2010 roku oraz sporządzenia planu pracy Komisji na 2011 rok.
5 stycznia 2011 r. posiedzenia Komisji Finansowo –Budżetowej
Podczas posiedzenia pan Skarbnik przedstawił treść uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok, a następnie szczegółowo omówił kolejne załączniki, które dotyczyły planu dochodów, planu wydatków, planu rozchodów i przychodów. Komisja podczas posiedzenia zatwierdziła sprawozdanie z działalności Komisji w 2010 roku oraz opracowała plan pracy Komisji na 2011 rok. W dalszej części komisja omówiła sprawy bieżące, między innymi temat odśnieżania dróg na terenie gminy.
13 stycznia 2011 r. wspólne posiedzenie komisji
Radni spotkali się w celu dalszego omówienia projektu budżetu wraz z autopoprawkami wprowadzonymi przez Burmistrza. Następnie zgłaszali swoje propozycje do projektu budżetu.
20 stycznia 2011 r. wspólne posiedzenie komisji
Podczas posiedzenia radni zajęli się omówieniem materiałów na sesję Rady Miejskiej. W dalszej części posiedzenia zajęli się omówieniem bieżących  spraw i wniosków. 
24 stycznia 2011 r. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Członkowie Komisji spotkali się w celu omówienia zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji w 2010 roku oraz sporządzenia planu Pracy Komisji na 2011 rok.
24 stycznia 2011 posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych
Komisja zatwierdziła sprawozdanie z działalności Komisji w 2010 roku oraz sporządziła plan pracy na 2011 rok.
Do Biura Rady wpłynęły pisma:
1. 07.01.2011 r. Uchwała Nr SO-0952/I/50/8/Ko/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2010 roku  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miłosław na 2011 rok.,
2. 07.01.2011 r. Uchwała Nr SO-0951/36/D/8/Ko/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2010 roku  w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miłosław,
3. 07.01.2011 r. Uchwała Nr SO-0952/II/50/8/Ko/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2010 roku  w sprawie wyrażania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2027,
4. 07.01.2011 r. Zaproszenie od Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan do wzięcia udziału w XII Regionalnych Zawodach Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Tenisie Stołowym.
5. 5.01.2011 r. Zaproszenie do wzięcia udziału w IX ogólnopolskim Halowym Turnieju Piłki Nożnej Radnych Samorządów Miast, Gmin i Powiatów o Puchar Wojewody Lubuskiego.
6. 20.01.2011 do wiadomości pismo do pana Burmistrza od pana Józefa Nowaka.


 


 


      PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
               /~/ inż. Jarosław Sobczak