POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wydaniu decyzji – budowa wiejskiej Remizy OSP Mikuszewo

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – budowa wiejskiej Remizy OSP Mikuszewo


Nr ISR.7335-9/10

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU

 

LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), Burmistrz Gminy Miłosław:

 

                                               zawiadamia

 

                              o wydaniu w dniu 13.01.2011 roku

 

                                          decyzji w sprawie:

 

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod nazwą:

 

„budowa wiejskiej Remizy OSP”

na dz. ozn. numerem ewidencyjnym – 92/4 położonej w Mikuszewie

 

 

 

 

 

                                                     BURMISTRZ GMINY MIŁOSŁAW

                                                       (-) mgr Zbigniew Skikiewicz