POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Wystąpienie Burmistrza – Sesja 6.12.2010 r.

Wystąpienie Burmistrza – Sesja 6.12.2010 r.


Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Miłosław!

 

W pierwszych słowach mojego wystąpienia inauguracyjnego pragnę zwrócić się
do wszystkich wyborców, którzy 21 listopada oddali swe głosy na moją osobę. Chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzyliście wybierając na funkcję Burmistrza Gminy Miłosław kadencji 2010-2014. Jest to dla mnie osobiście ogromna satysfakcja, radość i dowód uznania dla mojej kilkunastoletniej pracy w samorządzie. Jest to jednak także ogromna odpowiedzialność i troska o to, by Państwa nie zawieść. Zawsze swoją pracę traktowałem, traktuję i będę traktował jako służbę na rzecz drugiego człowieka.

Dziś u progu rozpoczynającej się kadencji chciałbym powiedzieć, iż uczynię wszystko wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie samorządowe aby osiągnąć cel nadrzędny jakim jest dalszy rozwój gminy i poprawa warunków życia jej mieszkańców. Będę zgodnie ze swoim sumieniem i złożonym przed chwilą ślubowaniem, uczciwie, rzetelnie i praworządnie sprawować powierzony mi Urząd dla dobra i pomyślności wszystkich mieszkańców gminy. Będę starał się ponad podziałami być Burmistrzem całej gminnej wspólnoty.

 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!

 

Przed nami ogrom pracy związanej zwłaszcza z dokończeniem rozpoczętych inwestycji. Myślę tu o dokończeniu budowy szkoły, hali sportowej, kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu i Orzechowie i innych robotach. Istnieje nadal spora szansa pozyskiwania dla gminy kolejnych środków europejskich i krajowych na rozwój infrastruktury. Jesteśmy do tego dobrze przygotowani i posiadamy stosowną wiedzę
i doświadczenie w tym zakresie. 

Nie wyobrażam sobie jednak wypełnienia tej misji bez dobrej współpracy z Wysoką Radą. Wierzę w to, że podobnie jak ja, Państwo Radni potraktujecie to wyzwanie
z największą starannością i powagą. Jestem przekonany i głęboko w to ufam,
że połączą nas najważniejsze i najistotniejsze problemy, że połączą nas ludzie. Myślę, że nie będziemy tracić czasu na spory i podziały polityczne, lecz wykorzystamy go jak najlepiej w służbie dla lokalnej społeczności. Dziś ze swej strony deklaruję współpracę ze wszystkimi ugrupowaniami zasiadającymi w Radzie, jeśli tylko ta współpraca służyć będzie dobru publicznemu.

 

Szanowni Państwo!

 

Na koniec zwracam się do moich współpracowników, pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kierowników zakładów pracy
w gminie, mieszkańców gminy – o pomoc i współpracę w wypełnianiu mej funkcji.

Gorąco liczę także tam, gdzie będzie to niezbędne na słowa krytyki, wskazywanie błędów, dobre rady i pomysły jak te błędy naprawiać. Mimo, iż wiem, że jeszcze nikomu nie udało się zadowolić wszystkich postarajmy się wspólnie, by na koniec tej kadencji tych niezadowolonych było jak najmniej.