POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym od 9.11 do 6.12.2010 roku

Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym od 9.11 do 6.12.2010 roku


         Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym
            tj. od dnia 9 listopada 2010 r. do dnia 6 grudnia 2010 roku

 

I. Podjęte zarządzenia:

1.                  Zarządzenie Nr 129/10 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 15 listopada
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata
2011-2027.

2.                  Zarządzenie Nr130/10 Burmistrza Gminy MIłosław z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie projektu budżetu Gminy na 2011 rok.

3.                  Zarządzenie Nr 1341/10 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XL/276/10 z dnia 09 listopada 2010 r.

4.                  Zarządzenie Nr 132/10 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2010 rok.

5.                  Zarządzenie Nr 134/10 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 132/10 z dnia 15 listopada 2010 roku.

6.                  Zarządzenie Nr 0152/8/10 z dnia 30 listopada 2010 Burmistrza Gminy Miłosław w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy 
w Miłosławiu.

II. Zamówienia Publiczne

W dniu 24 listopada ogłoszony został przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie  z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach – trasa od nr 1 do nr 5. Termin przyjmowania ofert mija w dniu 7 grudnia o godz. 10.00.