POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym od 07.12 do 30.12.2010 roku

Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym od 07.12 do 30.12.2010 roku


         Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym
            tj. od dnia 07 grudnia 2010 r. do dnia 30 grudnia 2010 roku

 

I. Podjęte zarządzenia:

1.                  Zarządzenie Nr 135/10 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 19 listopada 2010 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

II. Zamówienia Publiczne

Na ogłoszony przetarg o udzielenie zamówienia publicznego na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie  z zorganizowaniem opieki nad uczniami
w autobusach – trasa od nr 1 do nr 5, złożona została jedna oferta, która spełniała wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia (trasy od Nr 1 do Nr 5)  firmę „IGLESPOL”
Z.Iglewski i Wspólnicy Sp. Jawna z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 14, 62-300 Września. Oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W dniu 23 grudnia  brutto za 1 km, a na trasie 4 i 5 wyniesie   5,35 złotych brutto.

III. Sprawy bieżące:

1.      11 grudnia w kościółku poewangelickim odbyło się spotkanie z laureatami Nagrody Kościelskich. W spotkaniu uczestniczyli Marcin Kurek tegoroczny laureat nagrody i Olga Tokarczuk laureatka z 1997 roku.

2.      14 grudnia obyło się uroczyste wręczenie Medali za długoletnie pożycie małżeńskie.  Dziewięć par małżeńskich odebrało Medale Prezydenta RP na uroczystości
w zorganizowanej w hotelu Boss w Miłosławiu.