POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Miłosławiu podjętych na sesji w dniu 6 grudnia 2010 roku

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Miłosławiu podjętych na sesji w dniu 6 grudnia 2010 roku


Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Miłosławiu podjętych na sesji
w dniu 6 grudnia 2010 roku

 

 

 

 

            Wydział Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymał
      Komplety następujących uchwał :

 

 

1.      Uchwałę Nr II/3/10 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej;

2.      Uchwałę Nr II/4/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

3.      Uchwałę Nr II/5/10 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/244/10 Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłosław;

4.      Uchwałę Nr II/6/10 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/245/10 Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka produkcyjnego gazu, strefy przyodwiertowej oraz gazociągu wraz z infrastrukturą towarzysząca relacji: złoża gazu Miłosław E – Winna Góra – KGZ Radlin II, odcinek na terenie gminy Miłosław obręb Bugaj.