POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Projekt, Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt, Człowiek – najlepsza inwestycja

                                   


 


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


C z ł o w i e k – najlepsza inwestycja


 


 


W okresie od 1 marca do 31 lipca 2010 r. Firma „FEM” Usługi – Doradztwo, Marek Fertig
w Partnerstwie z Gminą Miłosław realizowała projekt: „Od pasywności do aktywności” – program aktywizacji mieszkańców sołectwa Gorzyce w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


 


Celem realizacji projektu było umocnienie więzi między pokoleniami, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie aktywności i integracji społecznej mieszkańców sołectwa Gorzyce.W projekcie udział wzięło 70 osób w tym 45 kobiet i 25 mężczyzn z terenu sołectwa Gorzyce. W realizacji wyznaczonego celu zorganizowano następujące działania tj.: wyjazd do teatru, obchody Dnia Kobiet, warsztaty kulinarne oraz impreza integracyjna mieszkańców sołectwa Gorzyce.


 


 


Kierownik projektu


Dawid Tobolski


 


 

Załączniki:

  • piknik1.jpeg
  • piknik2.jpeg
  • piknik3.jpeg