POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > USC > Zmiana imienia (imion) dziecka

Zmiana imienia (imion) dziecka

ZMIANA IMIENIA (IMION) DZIECKA


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Stanu Cywilnego Miłosław, ul. Wrzesińska 19, pokój nr 1, tel. 61 438-37-45


adres e-mail: agosciniak@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00-16.00


     od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


– dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty)


– wniosek o przyjęcie oświadczenia


– ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przez matkę i ojca dziecka


 


Oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia może być złożone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój Nr 1


Odbiór dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój Nr 1


 


TERMIN REALIZACJI


Zmiana imienia (imion) dziecka dokonywana jest niezwłocznie.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Rodzice dziecka składają przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka.


 


OPŁATY


Od czynności urzędowej (oświadczenia) pobiera się opłatę skarbową w wysokości 11 zł.


 


Wpłat należy dokonać:  • przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław, numer konta:

                                 17 9681 0002 2200 0129 0011 0470 lub  • kartą płatniczą w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego.

 


PODSTAWA PRAWNA


– art. 70 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. -Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1681 z późn. zm.),


– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).


 

Załączniki:

  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.doc