POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > USC > Powrót do nazwiska po rozwodzie

Powrót do nazwiska po rozwodzie

POWRÓT DO NAZWISKA PO ROZWODZIE


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Stanu Cywilnego Miłosław, ul. Wrzesińska 19, pokój nr 1, tel. 61 438-37-45


adres e-mail: agosciniak@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00-16.00


     od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),


– wniosek o przyjęcie oświadczenia,


– ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.


 


Oświadczenie można złożyć w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.


 


Od 1 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 1


Odbiór dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 1


 


TERMIN REALIZACJI


Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu/aktów do Bazy Usług Stanu Cywilnego. Urząd Stanu Cywilnego nie ma wpływu na czas załatwienia sprawy.


 


OPŁATY


Od czynności urzędowej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 11 zł.


Wpłaty należy dokonać:  • kartą płatniczą w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego lub
  • przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław, numer konta:

            17 9681 0002 2200 0129 0011 0470


 


PODSTAWA PRAWNA


– art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.),


– ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022. poz. 1681 z późn. zm.),


– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)


 


 

Załączniki:

  • Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.doc